Petr Haller o opravách VS

Post date: Oct 1, 2009 12:01:56 PM

Z knihy Kazatelé BJB, str. 91 (kazatel Novotný Josef *27.2.1886 +1.12.1966): Již

Józův otec (Jindřich Novotný *12.7.1846 +14.1.1912) myslel na stavbu

modlitebny pro rostoucí pražský sbor a založil pro tento účel fond na stavbu

sborového domu. Na Józovi pak bylo, aby záměr realizoval. Z tohoto důvodu

zakoupil v r. 1913 dům na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech s poměrně

velkým pozemkem a v jubilejní den pražského sboru 25. března 1914 byl položen

základní kámen. Období stavby modlitebny bylo velice obtížné, neboť vypukla

první světová válka. Nedostávalo se finančních prostředků, korespondence

s přáteli-baptisty v zahraničí byla přerušena. Bylo zastaveno vydávání časopisu

„Chelčický“, mnozí muži museli jít na frontu. I kazatel Józa Novotný byl odveden,

ale byla mu povolena výhoda, přiznávaná duchovním, a tak byl jediným z kazatelů

své denominace, který nemusel do války. Tím, že zůstal v Praze, mohl mít na

stavbě bezprostřední dozor a navíc mohl vyvíjet snahu o získání dalších peněz na

její dokončení. Stavba byla dokončena v roce 1915 k 500. výročí upálení Mistra

Jana Husa. Když si uvědomíme obtížnost doby, výši nákladů a rozsáhlost práce,

neubráníme se údivu, jaké dílo se během roku a čtvrt realizovalo.

Když br. Józa kupoval dům a kladl základní kámen pro naši modlitebnu, bylo mu

teprve 28 roků!

Na obrázku je původní návrh interiéru od arch.Kozáka. Pokud chcete podpořit

projekt současných oprav tohoto úžasného díla, můžete si stále zakoupit symbolickou

židličku v hodnotě 3 000 Kč.

30. září došlo k předání stavby, ale tím práce ve VS nekončí, naopak.

Velká brigáda na úklid bude v sobotu 10. října. Začneme ráno v 10h úklidem levé

galerie a zadního traktu. V poledne přijede kamion s křesílky a bude potřeba je

vybalit a rozmístit v sále a jak už jsem psal minule, je potřeba nanosit všechny

věci, uložené v šatnách, zpět na svá místa. Pro lepší organizaci a naplánování prací

prosím, abyste se mi přihlásili, kdo budete v tu sobotu moct přijít.

Petr Haller – předseda Sborové rady