Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista

Post date: Mar 10, 2010 11:52:18 AM

Prezident Haiti vyhlásil národní třídenní půst s modlibami za odpuštění a uzdravení země.Zúčastnil se více než jeden milion lidí.Během těchto tří dnů došlo ke třem tisícům potvrzených obrácení, z toho 101 byli kněží Voodoo.Tříminutový dokument o této události najdete na youtube na těchto odkazech:http://www.youtube.com/watch?v=7s-fjFPl96c

Kéž bychom poslechli i my:

"Národe Český, vrať se ke Kristu" J.A.Komenský

Petr Haller